Home » Entitats Juvenils » Com crear una entitat juvenil?

Com crear una entitat juvenil?

Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d’interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials, i amb caràcter temporal o indefinit. Les associacions s’han d’inscriure al Registre d’associacions només a efectes de publicitat.

CONSTITUIR UNA ASSOCIACIÓ

Un projecte de:
Forma part de:
En col·laboració amb:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor