Category Archives: PALESTINA, per raons de seguretat

Un sofisticat i cruel sistema de càstig col·lectiu afecta al 100% dels palestins i les palestines i interfereix el 100% dels aspectes de les seves vides. Malgrat les condicions de vida adverses les persones sempre arriben posar per davant la seva dignitat humana, i es aquesta la que finalment s’ha convertit en la forma més perenne de resistència.