Què pretenem?

Missió de l’associació

Oferir respostes adequades a necessitats socioeducatives detectades, relatives als infants i joves i les seves famílies dels centres escolars del municipi, d’una forma equitativa, generant complicitats i treball en xarxa entre els diferents agents educatius fomentant una pedagogia dels valors i conciliant els espais familiars i escolars.

Projecte

El projecte educatiu de la Ballaruga articula una proposta que contribueix a construir un nou equilibri en la vida dels infants, un model de serveis i activitats educatives que entomi els reptes bàsics en l’espai fora l’horari lectiu.

Qualitat: És necessari que aquestes activitats i serveis, en la mesura en què cada vegada més requereixen més coneixements i preparació específiques, es realitzin de manera professionalitzada, amb la màxima competència, garantint la seguretat i protecció dels infants, i amb una avaluació permanent.

Corresponsabilitat: Volem que tots els agents de la comunitat educativa: mestres, famílies, administració local, esplais i associacions, assumeixin la corresponsabilitat de l’educació. Les famílies han d’implicar-se fortament en l’ocupació del temps lliure dels infants i adolescents, no delegant en l’escola o l’institut la resolució d’aquest espai educatiu.

Equitat: Subratllem el caràcter obert, divers i no discriminatori que haurien de tenir les solucions als nous reptes educatius i per tant, creiem que no haurien de ser objecte de negoci o d’exclusió per raons econòmiques. Les entitats sense ànim de lucre i de servei públic són les més indicades per desenvolupar aquestes activitats.

Objectius generals de l’entitat.

La finalitat principal és educar en el temps de lleure, potenciant les pròpies possibilitats i recursos personals. Contribuir a la formació integral dels infants i joves.

–       Integrar plenament en el projecte educatiu de les escoles participants.

–       Estar arrelat en l’entorn i en el context propi de la realitat sociocultural de l’infant.

–       Potenciar els valors ètics: democràcia, llibertat, solidaritat.

–       Donar formació integral per a poder incidir positivament en el respecte a l’entorn.

–       Transmetre una autèntica educació integral que afavoreixi l’autoestima dels infants per aconseguir el màxim desenvolupament de totes les capacitats

–       Afavorir la creativitat i la capacitat expressiva-comunicativa dels infants que els permeti desenvolupar-se com a persones capaces de conviure en societat i així, poder millorar i impulsar la seva transformació.

–       Respectar i atendre les diversitats socioculturals de tota mena, així com els ritmes evolutius i de capacitats de cada nen nena intentant donar respostes a cada cas.

–       Fomentar totes les activitats orientades a treballar per la Pau, solidaritat entre tots i el respecte per l’entorn que ens envolta.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Un projecte de:
Forma part de:
En col·laboració amb:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor