Cos i moviment

“El cos és el nostre jardí, la voluntat és el nostre jardiner” – William Shakespeare

Al Casal de Barri s’organitzen tot tipus d’activitats i tallers que tenen per objectius fomentar la realització de l’activitat física per a mantenir un bon estat de salut, tant mental com corporal.

Aquestes activitats s’adapten a tot tipus de públic i a les diferents edats, modelant la intensitat i dificultat de mateixes en funció de les possibilitats de cada persona.

Algunes de les activitats que normalment es desenvolupen des del Casal són les següents:

  • Dansa Creativa

És un mètode de treball corporal  la dansa lliure en el que a través d’una dansa lliure, espontània, sense regles preestablertes, s’estimulen les potencialitats d’expressió i moviment que    totes  les persones tenim, mitjançant un procés creatiu que proporciona un benestar físic, psíquic i afectiu.

  • Ioga
  • Pilates
  • Estiraments suaus
  • G.A.C (Glutis, Abdominals i Cames)