Consell de Gestió

La GESTIÓ CÍVICA aporta com a valor afegit:

  • L’experiència i el coneixement de l’entitat gestora en processos de participació ciutadana.
  • Un millor coneixement i adequació a la realitat en la qual es vol incidir.
  • La implicació voluntària de la ciutadania en la realització i la presa de decisions.

Ha de ser un element essencial l’existència de canals participació transparents i oberts a la ciutadania i ales entitats locals.

Per aquest motiu existeix el Consell de Gestió del Casal de Barri, on els diferents agents vinculats al Casal poden aportar les seves idees i propostes.

Qui constitueix el CONSELL DE PARTICIPACIÓ?

Composició:

  • Entitat Gestora
  • Almenys 2 o 3  entitats del barri
  • Entre 2 i 3 persones del usuàries
  • 2 menbres de l’Ajuntament
  • Almenys 2 o 3 persones usuàries del barri
  • 1 responsable de cada projecte vinculat al Casal de Barri