XXXI Jocs Florals del Raval

Oberta la convocatòria per la participació dels XXXI Jocs Florals del Raval, les bases de participació.

                                XXXI  Jocs Florals del Raval

BASES  DE  PARTICIPACIÓ

 

Es valoraran els treballs, tant en poesia com en prosa exaltin els valors humans.

1- Els treballs podran ser temàtica lliure.

2- Hauran de ser inèdits.

3- Els treballs poden ser en prosa  amb llengua Catalana i vers amb català i castellà

3.1- Prosa: narració o assaig, amb extensió màxima de 4 fulls- DIN A4.

3.2- Vers: poemes amb extensió màxima de 3 fulls- DIN A4.

4- Màxima, 2 treballs per participants en cada modalitat.

Els treballs seran lliurats amb 6 copies dels treballs, escrits per una sola cara i a doble    espai, sense signar, amb títol i pseudònim.

     Es lliurarà dins d’un sobre gran en el que constarà:

TÍTOL DEL TREBALL

PSEUDÒNIM

PROSA ,  ADULTS  O  JUVENILS   I  VERS  ADULT

 S’haurà d’adjuntar un sobre petit tancat on constaran les dades personals:

    NOM, EDAT, TELÈFON, ADREÇA,  TÍTOL DEL TREBALL i correu    electrònic si teniu,   dins el sobre gran.

Els treballs s’enviaran  a:

A la bústia del c/. Cera, 44, Baixos 2 a.

Telèfon, informació: 93 442 46 68

L’admissió de treballs s’acabarà el dia  30d’abril de 2021, sense cap mena de pròrroga.

No s’admetran treballs enviats per correu electrònic

S’estableix tres premis tant en vers com en prosa  amb las categories de:

 

Adults:      Més grans de 17 anys

                             Juvenil:     De 11 anys a 16 anys

 

MODALITAT                     1er. PREMI             2on. PREMI          3er.  PREMI

PROSA I VERS ADULTS        300€                      150€                        100€

PROSA JUVENILS  I VERS    150€                      100€                         50€

El veredicte dels treballs i el lliurament dels guardons es donarà a conèixer el 23 de    

              Maig de 2021 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Carrer Montalegre, 5  8001 Barcelona

 

Els premis podran quedar desert, si així ho considera el jurat.

Els veredicte del jurat serà inapel·lable

              Els treballs no es retornaran.

La recollida del premi es farà obligatòriament el dia del veredicte, en persona o per                 mitjà d’un representant.

              Sinó és així es perd el dret al premi en metàl·lic.

 La participació en el XXXI ens Jocs Florals del Raval, implica l’acceptació de totes les bases.

ORGANITZAT:  Associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana ( A.I.P.C.C.)

Assossiació Institut de Promoció de la Cultura Catalana, Jocs Florals del Raval, Noticies

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *