Una mica d’història

Un grup d’aragonesos van iniciar en 1998 els  primers contactes i assemblees per aconseguir a Cerdanyola la creació d’una Casa d’Aragó.

Un notable grup, encapçalats per Antonio Fonollet, primer President de la Casa, va començar la tramitació per obtenir la legalització de l’Entitat.

El primer local social es va  ubicar al carrer Altimira 7 Bis, als baixos d’una finca del mateix número . El nombre de socis es va anar incrementant de manera vertiginosa. Per fi va arribar la tan desitjada legalització. Segons consta en la documentació, el 23 de febrer de 1999, s’autoritza la Casa d’Aragó de Cerdanyola i s’aproven els seus Estatuts.

L’increment del col·lectiu de socis va obligar aviat  a plantejar el canvi de local. Es va decidir l’adquisició de la seu actual, Belles Arts, 3-5, que suposava un salt qualitatiu important. L’adequació de les instal·lacions i despesa de compra van comportar un considerable esforç econòmic, en el qual es van  implicar els socis.

Finalment, el 2002 es va inaugurar  la nova seu social, contant amb la presència del Excm. Sr. Vice-President d’Aragó D. José Ángel Biel, Alcaldessa de Cerdanyola, Cristina Real y d’altres autoritats.

Paulatinament s’han anat millorant les instal·lacions per obtenir uns locals on es pugui gaudir plenament de la seva estança.

La primera Junta va estar  integrada per:

  • President: Antonio Fonollet Paños
  • Vicepresident 1er : Angel Oliva Operé
  • Vicepresident 2n : Angel Oliva García
  • Secretari: Miguel Martínez Cepillo
  • Tresorer: Esther Herrero

Vocals: Pedro Cervera – Lidia Miguel – Celia Ferrándiz – José Estévez.

 

Leave a Reply