Els Nostres Objectius

Els Objectius de la nostra Entitat, Casa d’Aragó són:
1. Conservar i potenciar els valors i la idiosincràsia del caràcter aragonès, la divulgació de la seva cultura i costums, la defensa dels interessos culturals aragonesos en Cerdanyola.
2. Divulgar la cultura, folklore, costums i tradicions aragoneses en el nostre entorn ciutadà.
3. Col·laborar amb altres institucions i col·lectius en activitats relacionades amb minories i amb problemes de minusvalideses psíquiques o físiques.
4. Potenciar els llaços de relació i convivència entre els seus associats.
5. Potenciar la participació en activitats organitzades per entitats locals per al foment i difusió del nostre folklore i tradicions: associacions de veïns, barris, etc..
6. Compartir manifestacions culturals i folclóricas amb altres entitats regionals de la localitat: Casa d’Andalusia, Esbarts Dansaires, etc a fi d’incentivar un millor coneixement de les característiques comunes i diferenciadoras.

Leave a Reply