La Junta Directiva

La Junta Directiva està formada per:

Presidenta: Elena Cañada

Vicepresidenta: Gemma Mozas

Secretària: Laia Pérez

Tresorera: Àngels Calvet

Comptadora: Jenny Mandret

Vocal de l’Àrea Artística: Marc Ortiz

Vocal de Comunicació: Marc Bosch