TEMES D’INTERÈS

8è CONGRÉS NACIONAL DE LA GENT GRAN DE CATALUNYA

El Congrés Nacional de la Gent Gran que es convoca cada quatre anys des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell de la Gent Gran de Catalunya (CGGCat), aplega representants de les persones grans de Catalunya i d’associacions, i persones expertes i professionals que durant diverses jornades de treball reflexionen sobre la realitat que viu la gent gran al nostre país i tracten els principals temes que els afecten.

Durant l’octubre de 2019 ha tingut lloc el 8è Congrés que ha treballat en dues ponències:

  • Ponència A: “El present de les persones grans: drets i deures”
  • Ponència B: “Les persones grans del futur: polítiques d’adaptació de la societat a l’envelliment”

Del Congrés Nacional en va sortir un manifest que conté les conclusions recollides a l’acte Congressual, i seran lliurades a les administracions, institucions i entitats competents, fent-ne un seguiment de l’evolució i del compliment i difusió al territori.