xarxanet.org: Un projecte al servei de les necessitats de les entitats i voluntaris

Després de 6 anys d’experiència el projecte xarxanet.org s’ha renovat. El canvi té com a element central una nova plataforma tecnològica, però el replantejament del projecte va més enllà. L’objectiu del nou xarxanet.org és donar una resposta clara a les necessitats que tenen les entitats i els voluntaris de Catalunya. Per explicar tot allò que ha envoltat el replantejament de xarxanet.org es va comptar amb la presencia de Xavier Garriga (Director General d’Acció Comunitària), Genís Roca (expert en xarxes socials i noves tecnologies) i Roger Buch (membre de la Fundació Pere Tarrés i responsable de la coordinació de xarxanet.org).

Les entitats i els voluntaris en un context de constant canvi

Durant els últims 50 anys la tecnologia ha avançat a un ritme vertiginós, ritme que encara s’ha accelerat més durant les últimes dues dècades. Actualment els gurus de les noves tecnologies parlen de facebook, twitter, xarxes socials, de comunitats virtuals i d’eines 2.0.

Genís Roca va explicar que davant de l’evolució de les noves tecnologies existeixen diferents ritmes d’adaptació i que, per tant, les entitats i els voluntaris s’adapten a les noves tecnologies amb graus diferents. Roca va acabar la seva conferència llençant una sèrie de recomanacions a l’hora d’incorporar noves tecnologies al dia a dia de les entitats. El missatge principal que es va donar és que una entitat no ha d’estar a la última per obligació. L’ús de les noves eines que ofereix Internet ha d’estar ben reflexionada. Tot seguit us oferim les diapositives de la presentació de Genís Roca.

Conferència Genis Roca – xarxanet.org

[slideshare id=2735551&doc=xarxanet-genisroca-091217041604-phpapp02]

xarxanet.org: donant resposta a les necessitats del sector

Roger Buch, membre de la Fundació Pere Tarrés i responsable de la coordinació de xarxanet.org, va explicar les utilitats que ofereix el projecte des de l’òptica de les necessitats de les entitats i voluntaris. D’aquesta manera es va explicar xarxanet.org com a recurs que dona resposta a les necessitats de cerca de finançament, voluntat d’estar informat, disposar d’assessorament i coneixement, i estar al dia de les reflexions i els reptes entorn el sector associatiu. Tot seguit podeu trobar les diapositives de la presentació del projecte.

Presentacio de xarxanet.org

[slideshare id=2735449&doc=presentacio16-d-091217040217-phpapp02]

Visita la Galeria Fotogràfica de l’acte de presentació de xarxanet.org!

About the author: admin