AFA Escola Heura

A partir d’ara ens podeu visitar al nou web de l’AFA:

https://agora.xtec.cat/escola-heura/afa/