RSS

16 maig, 2011 - 10:29 § en General

Hola a tots!

La Xarxa és una organització que promou i organitza espectacles per a nois i noies (teatre, titelles, animació,…) i altres activitats relacionades amb el món de la cultura i l’infant.

La Fundació Xarxa, estesa arreu de Catalunya, es fonamenta en grups locals de persones que, voluntàriament, s’agrupen en una localitat amb l’interès i la intenció de realitzar una programació estable i continuada d’espectacles, a càrrec de companyies professionals d’actors, per a la canalla de la seva població.

La nostra intenció és la de programar les actuacions un cop al mes i pautar que sigui sempre un divendres a la tarda, intentant que, a curt termini, aquesta periodicitat arreli i sigui coneguda i contemplada d’antuvi tant pel públic a qui aniran adreçades les actuacions, com per altres associacions alhora de programar les seves activitats.
Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor