La Junta Directiva

La Junta Directiva està formada per:

Presidenta

Montse Millà [presidencia@teatrecorpus.cat]

Vicepresident

Jordi Boldú Millà [vicepresidencia@teatrecorpus.cat]

Secretari i Vocal de Comunicació

Òscar Roig [secretaria@teatrecorpus.cat / comunicacio@teatrecorpus.cat]

Tresorera

Maria Dolors Vallverdú [tresoreria@teatrecorpus.cat]

Comptador

Marc Pineda [comptadoria@teatrecorpus.cat]

Vocal de l’Àrea Artística

Sheila Hernández [artistica@teatrecorpus.cat]

Vocal de Propaganda

Elena Cañada [vocalia1@teatrecorpus.cat]

Vocal de Relació amb les Entitats de Cultura

Laia Guimet [vocalia2@teatrecorpus.cat]