El bloc de prevenció

de la Fundació Oncolliga Girona

Joves i alcohol

Un dels punts del Codi europeu contra el càncer recomana beure alcohol amb moderació. Aquest consell obeeix a la constatació que un consum excessiu diari de begudes alcohòliques incrementa el risc de desenvolupar algun tipus de càncer (de boca, gola, laringe, esòfag, fetge i mama). Lamentablement, l’alcohol és la droga més consumida entre els joves de 14 i 18 anys, perquè és accessible (pel baix cost i la permissibilitat social), i perquè s’associa al món adult i lúdic. L’enquesta escolar sobre alcohol i drogues a Espanya (ESTUDES) 2010-2011 (portada a terme per la Delegació del Govern pel Pla Nacional sobre Drogues) i l’estudi de la Fundació ATENEA constaten que els joves consumeixen alcohol de manera habitual i en excés, sobre tot els caps de setmana. De fet, més de la meitat dels joves entre 14 i 18 anys admet que un cop en la seva vida s’ha emborratxat. Aquest consum intensiu és afavorit per la falsa percepció de baix risc. L’abús d’aquesta droga, ja sigui per la intoxicació un parell de cops a la setmana o bé per l’addicció, pot causar entre els joves problemes de salut (físics i psíquics) i socials a curt i llarg termini.

Font: lasdrogas.info

http://www.tengounmitoparati.org/index.html

  • Cerco al isotonitaceno: será considerada sustancia estupefaciente 17/06/2021
    La información disponible indica que el consumo de isotonitaceno provoca daños para la salud derivados de su aguda toxicidad y de su potencial de crear dependencia o propensión al abuso, considerándose estos daños potencialmente mortales.
    lasDrogas.info

Compartir i gaudir:
  • Print
  • email
Be Sociable, Share!

Comments are closed.

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor