QUI SOM

L’Associacio IRAL la formem professionals amb experiència en l’àmbit social, psicològic i educatiu, i especialitzats en l’atenció a persones. Des de l’Associació IRAL treballem pel benestar i la integració social dels col·lectius més desafavorits de la població.​

Ens hem constituït com a associació sense ànim de lucre ja que aquesta forma jurídica és la que més s’adapta al nostre ideari d’empresa social, amb l’obligació, legal i moral, de reinvertir íntegrament els possibles beneficis en els projectes que estiguem desenvolupant.​

La creació d’aquesta associació és fruït de la nostra motivació personal de poder realitzar la tasca educativa, social i pedagògica, sent l’eix principal de la intervenció la millora de la qualitat de vida dels individus. Els objectius dels projectes que desenvoluparem aniran dirigits a potenciar l’autonomia de les persones i acompanyar-les en el seu procés d’integració social.​

Després d’anys d’estudis i de treball en l’àmbit social i educatiu, amb diferents col·lectius de persones en risc, queda palesa la importància de donar resposta a les necessitats dels més vulnerables. Per això, a l’Associació IRAL estem al servei de les persones.