Home » Què fem? » Programa CaixaProInfància

Programa CaixaProInfància

CaixaProInfància és un programa que treballa per a la promoció i el desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat social, atenent infants i joves d’entre 0 i 18 anys i les seves famílies.

La clau de la coordinació territorial del programa és el treball en xarxa entre els serveis socials de l’Ajuntament, Educació, Salut i les entitats socials del Vendrell, entre les quals ens incloem com a prestadora de serveis.

Catàleg de serveis prestats per l’Assoc. Trèvol dins el programa:

  • Reforç educatiu: grups d’estudi assistit, reforç individual i aula oberta.
  • Temps de lleure: campaments i activitats d’estiu.
  • Suport educatiu familiar: tallers familiars.

Un projecte de:
Forma part de:
En col·laboració amb:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor