Home » Què fem? » Activitats amb gent gran

Activitats amb gent gran

Projecte d’animació sociocultural a la residència d’avis La Muntanyeta

El projecte d’animació sociocultural a la residència d’avis La Muntanyeta que presentem ha estat dissenyat per l’Associació Trèvol, entitat no lucrativa que creu en els principis de normalització i integració des del moment que considerem que: Tothom té els mateixos drets a l’oci i a la participació en la societat

Oci entès com a concepte multidimensional, susceptible d’aportar elements de millora en cadascuna de les seves dimensions: lúdica, ecològica, creativa, festiva i solidària.

Oci que permeti l’assoliment de qualitat de vida i possibiliti el benestar material i no material dels desitjos i necessitats de la persona.

Trèvol creu en un projecte de lleure que valori les persones per allò que fan i no per les seves mancances per la qual cosa les actuacions previstes aniran envers a aconseguir la finalitat de:

 • Promoure actituds positives
 • Oferir recursos i activitats
 • Incentivar la participació.
 • Fomentar la integració

Pretenem oferir un lleure variat i de qualitat, on la persona decideixi què, com i quan ho vol fer. Un lleure obert, ple d’activitats, iniciatives i participació. No volem crear “un espai aïllat i marginat”, sinó fer accessibles a les persones grans els recursos dels quals disposa la societat per al temps lliure de la població i preparar-les pel gaudiment.

Un lleure on les persones grans interactuïn de manera espontània amb altres avis, infants, joves i adults.

Defugirem, el la mida del possible, de ser consumidors i passarem a ser protagonistes.

Volem que la persona, professionals i societat en general entengui que:

“Envellim des que comencem a viure i que envellir és viure, no és morir”

Metodologia

El nostre mètode de treball es basa en estimular la participació i la relació entre les persones; no pretenem oferir activitats de rehabilitació sinó oferir elements, un entorn propici, unes activitats adients perquè l’usuari intenti escometre les situacions que el discapaciten. Estímuls útils i apropiats a les persones grans i adequats a la història personal i col·lectiva del grup de persones que viu a la residència.

La metodologia emprada tindrà en compte una sèrie d’aspectes que ens serviran per donar sentit a les activitats programades:

 • Observació dels usuaris des de la individualització i la personalització per tal d’establir criteris d’intervenció que responguin a les necessitats reals de cada persona.
 • Determinar objectius concrets que ens ajudin a estructurar la intervenció
 • Estratègies d’intervenció, accions encaminades a assolir els objectius marcats, accions que han de potenciar un PROJECTE DE VIDA per cada persona.
 • Avaluació dels objectius i accions

Del que es desprèn d’aquesta, la nostra manera de fer, és un treball d’equip entre totes les persones que d’una manera o altre intervenim amb les persones grans: equip directiu del centre, psicòleg, auxiliars i famílies.

Activitats

 • Pensem: estimulació cognitiva oral
 • Pensem: fitxes estimulació cognitiva i lectoescriptura
 • Manualitats
 • Lectura de premsa
 • Missa
 • Bingo
 • Activitat audiovisual
 • Jocs de taula
 • Festes d’aniversaris
 • Sortides
 • Actuacions i visites d’entitats

 

Objectius

A través de les activitats proposades ens plantegem aconseguir una sèrie d’objectius:

 • Millorar les relacions socials entre els avis i àvies de la casa. En les diferents activitats proposades hem buscat la millora de les relacions interpersonals.
 • Trobar per a cada persona allò que li és significatiu i que li permetrà participar de manera activa i responsable.
 • Afavorir les relacions intergeneracionals. Cercant en qualsevol oportunitat (visites, festes, celebracions…), l’ocasió de establir relacions.
 • Relacionar cadascuna de les activitats, amb festes i celebracions de la cultura popular que ens és pròpia, i per tant viscuda des de l’experiència personal. És important la presència de gent gran en els actes culturals del poble.
Un projecte de:
Forma part de:
En col·laboració amb:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor