Home » Què fem?

Què fem?

Activitats adreçades a infants,  joves i  famílies

 • Projecte educatiu i gestió de l’equip de  monitors-es
 • Projectes integrals d’activitats extraescolarsnens
 • Casals d’estiu i altres activitats de vacances
 • Casals d’estiu per a empreses que tenen com objectiu facilitar la conciliació laboral-familiar
 • Activitats educatives complementàries dins de l’horari lectiu
 • Accions vinculades als Plans Educatius d’Entorn
 • Accions formatives en el lleure educatiu i en l’àmbit educatiu en general

Activitats adreçades a joves i a adults

 • Projectes de lleure normalitzats i participatius per a 20082006(037)persones amb discapacitat
 • Projectes adreçats a infància i adolescència en risc
 • SAD educatius i altres serveis de proximitat
 • Accions formatives adreçades a equips educatius que treballen amb persones amb discapacitat

Activitats adreçades a gent gran

 • Gestió i dinamització de projectes d’animació estimulativa orientats vers dos conceptes bàsics: la relació de la persona amb l’entorn i la gentgranparticipació activa i responsable
 • Direcció i dinamització de tallers de memòria per a gent gran
 • Impuls de projectes en l’àmbit de la participació social
 • Accions de sensibilització adreçades a escoles i grups
 • Formació per a la participació amb grups de gent gran

Activitats relacionades amb Entitats i Xarxes

 • Impuls de projectes de participaciógrup002
 • Dinamització i participació en xarxes educatives
 • Organització d’actes de caire social i cultural partint del treball amb les associacions del sector
 • Accions formatives adreçades a persones i entitats que volen treballar en xarxa
Un projecte de:
Forma part de:
En col·laboració amb:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor