Home » Missió i valors

Missió i valors

La missió
La promoció, creació i gestió d’actuacions i projectes de serveis a la persona, que es situen principalment en els àmbits de l’educació i la inclusió social, i que s’orienten a millorar la qualitat de vida i el benestar personal.

Col·laborem amb les polítiques de desenvolupament territorial per facilitar l’accés a l’educació i la cultura, treballant així,  per la promoció dels drets de les persones i la seva inclusió en la societat.

Els valors de l’organització
Independència
Som una associació no lucrativa, sense cap adscripció política ni religiosa, ni cap altre interès que no siguin els valors que inspiren la nostra missió.

Sostenibilitat
Treballem pel desenvolupament sostenible de l’associació a diferents nivells:
Sostenibilitat econòmica. Apostem per una gestió dels recursos equilibrada, que té en compte el rendiment, la prudència i la viabilitat, i que concorda amb les finalitats de l’Associació. Practiquem un control de la despesa i la justa dimensió pressupostària de les activitats.
Sostenibilitat social i cultural. Defensem un món més solidari, una societat més justa, potenciem les persones i els seus Drets.
Sostenibilitat ecològica. Valorem les conseqüències de les nostres accions i prenem compromisos amb el respecte i al medi ambient.

Eficàcia i eficiència
La nostra gestió es basa en un procés de millora continua que vetlla per la qualitat de les actuacions i projectes que realitzem. Aprofitem al màxim els recursos i procurem que aquestos resultin el més eficaços possible.

Obertura i pluralisme
Promovem la participació social i l’exercici de la ciutadania, treballant des de la comunitat, col•laborant amb els serveis públics, i buscant la complicitat amb els diferents agents educatius i socials.

Identificació amb el país i la llengua catalana
Promovem el coneixement, l’estimació i la millora del país, reforçant els seus signes d’identitat i el potencialment de la nostra llengua i la nostra cultura.

Un projecte de:
Forma part de:
En col·laboració amb:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor