Història

El dia 13 de gener de 1931 es va constituir l’Associació Armonia de Masarbonès i dos dies més tard es van presentar els seus estatuts al Govern Civil de la Província amb la finalitat de donar compliment a la LLei d’associacions. Els seus objectius eren donar esbarjo als seus socis i sòcies amb balls i altres espectacles.

Aquesta entitat va procurar dotar-se d’un local per poder desenvolupar les seves activitats i el dia 29 de novembre de 1931, van signar un document privat amb Josep Elias Ferrer.

Després d’això, es va construir el local de la Sala Recreativa Masarnonenca, que ha servit de punt de trobada de tots els veïns i veïnes de Masarbonès.