La Junta Directiva

La Junta Directiva està formada per:

Presidenta Montse Millà

Vicepresident Jordi Boldú Millà

Secretari i Vocal de Comunicació Marc Bosch

secretaria@teatrecorpus.cat / comunicacio@teatrecorpus.cat

Tresorera Maria Dolors Vallverdú

tresoreria@teatrecorpus.cat

Comptador Marc Pineda

comptadoria@teatrecorpus.cat

Vocal de l’Àrea Artística Sheila Hernández

Vocal de Propaganda Elena Cañada

vocalia1@teatrecorpus.cat

Vocal de Relació amb les Entitats de Cultura Laia Guimet