Espai Jove

L’ Àrea de serveis per a joves aglutina diferents projectes:

  • Espai Jove
  • Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) Pius XII
  • Pis assistit Casa Don Bosco

A l’Espai jove aglutinem tot un seguit d’accions i ofertes per tal de treballar l’autonomia dels joves i que aquests puguin  realitzar el seu projecte vital. Oferim un espai, activitats, educadors, acolliment i mitjans per tal que els joves, especialment els majors de 18 anys, puguin seguir amb el seu procés d’emancipació de manera òptima.

També es recolzen iniciatives i activitats proposades pels mateixos joves. Aquest projecte està promogut i subvencionat pel Departament de Joventut i per la Federació de pisos assistits (FEPA).

Aquest servei s’ubica al C/ Mariola 35, baixos de Lleida 25003          Tf. 973 27 57 57                                                                                                                    A/e: pes.lleida@salesians.cat

mariola 35

Mapa: Salesians Sant Jordi-PES Lleida

L’activitat de futbol es realitza al CEIP Frederic Godàs (Cappont)

futbol

Número de Registre:  Nª 417 del Cens d’Entitats Juvenils

El Pla de desenvolupament comunitari (PDC) Pius XII conjuga de forma clara la millora personal i la millora de la comunitat. En general, les actuacions han d’oferir respostes globals als processos de millora de la convivència, la cohesió i integració social així com la formació a la ciutadania, el desenvolupament dels valors del civisme, la coresponsabilitat i  la solidaritat  des d’un plantejament transversal.

El desenvolupament comunitari promou la igualtat d’oportunitats, el partenariat públic/privat, la cogestió, la sostenibilitat i la discriminació positiva. Per assolir aquests objectius el programa necessita una temporalització a mig-llarg termini. No s’entenen les accions i actuacions socials puntuals a curt termini, ja que aquestes comporten obligatòriament un procés de reflexió, posada en comú, realització i avaluació

Tal com es presuposa el PDC es realitza dins del barri Pius XII de la ciutat de Lleida.

El pis assistit Casa Don Bosco s’ubica al barri de la Bordeta. És un pis de quatre places, dos d’elles conveniades per l’ASJTET –DGAIA, les altres dues places són pròpies; la seva finalitat és a acollir joves ex-tutelats i/o joves amb dificultats per a la seva emancipació, que tinguin un grau d’autonomia adquirit força elevat i que alhora precisin i vulguin una supervisió educativa continuada.

La participació en aquest servei és voluntària, per tant és molt important el compromís i el grau de responsabilitat dels destinataris per tal de respectar la convivència i la normativa d’ús del pis.

DSCN1981 - copia

Altre lloc XarxaNet

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor