Centres Oberts

El Centre Obert (CO) és un servei socioeducatiu que funciona en la franja diürna d’horari extraescolar de dilluns a divendres i, que amplia la seva dedicació durant el període  de vacances.

El seu objectiu principal és el de potenciar l’estructuració i el desenvolupament integral de la personalitat de cada un dels usuaris i afavorir el procés de socialització i integració en el barri de pertinença i la ciutat.

Actualment gestionem tres CO’s a la ciutat de Lleida:

 • CO El Mercat, ubicat al barri de la Bordeta als locals municipals del Mercat, plaça Sant Jordi s/n., de titularitat pròpia i subvencionat per la DGAIA i l’Ajuntament de Lleida .
 • CO El Mercadet, ubicat al barri de la Bordeta al C/ Hostal de la Bordeta núm. 3 (locals parroquials), de gestió delegada per l’Ajuntament de Lleida.
 • CO El Trampolí, ubicat al barri del centre històric, als locals municipals del C/ Tallada núm. 7-9, de titularitat pròpia i subvencionat per la DGAIA i l’Ajuntament de Lleida.

IMG_1982

La metodologia educativa utilitzada  en l’ acció educativa duta a terme des de cada centre es caracteritza per:

 • El treball individual: que permet realitzar el seguiment de cada infant, adolescent i/o jove, plantejant uns objectius concrets a treballar adequats a les necessitats individuals i de forma integral
 • El treball en grup: com espai privilegiat de socialització, per aprendre a conviure amb els altres.
 • El quotidià: que facilita als/les destinataris la participació activa i l’assumpció de responsabilitats adequades a les capacitats de cadascú
 • Els Programes Socioeducatius:  que treballen i potencien la millora de les competències personals dels joves, a partir d’aquests es dissenyen les activitats concretes a realitzar amb cada grup.   Aquests són:
 • Programa d’acompanyament personal ( Seguiment tutorial)
 • Programa de suport a l’educació formal – programa segones oportunitats (aquest darrer només a CO Trampolí)
 • Programa de competència social.
 • Programa d’educació per a la participació.
 • Programa d’educació per a la salut.
 • Programa de desenvolupament de les capacitats expressives.
 • Programa d’educació en el lleure i l’esport.
 • Programa de sostenibilitat
 • programa de valors.
 • Programa de la recerca del sentit

Altre lloc XarxaNet

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor