Presentació

21 07 2013

twitter

Som els Serveis de Prevenció abans agrupats en la Plataforma 337.

L’Associació neix amb l’objectiu de la representativitat dels Spas de tipus Pime catalans davant de l’Administració, i altres organismes implicats en la PRL.

Clickeu en Comentaris al peu per visualitzar els darrers aconteixements i/o accions.


Accions

InformacióUn comentari to “Presentació”

24 12 2011
  Qualipro (11:00:35) :

26/06/2013
Bona tarda a tots,
Encetem el calendari d’accions anant a visitar a la Fundación Tripartita.
El proper dia 02/07/2013 Spas Pime Cat es reunirà amb la Fundación Tripartita a Madrid a l’objecte de col·laborar en la prevenció contra el frau d’entitats i empreses que costegen la PRL amb el crèdit de formació dels seus treballadors.
Atentament.
Sara Defez.
President.

17/06/2013
Buenas tardes,

Como asociación representante de Servicios de Prevención Ajenos en Catalunya, nuestra intención no es hacer una denuncia para cada entidad formativa que incumpla en concreto.

Ello se escapa de nuestro ámbito, aunque de todas formas, vamos a transmitir a todos los Servicios de Prevención Ajenos este formulario por si quieren hacerlo, puesto que esta actividad ya correspondería a cada uno de ellos.

Nuestra misión como Asociación es velar por el cumplimiento de todo lo relacionado con la Prevención de Riesgos Laborales y en particular, velar por los Servicios de Prevención Ajenos.

Así es que uno de los objetivos al efecto y para este año 2013-14 es reunirse con su representante para establecer unos criterios, y que de alguna manera se lleguen a cerrar en alguna carta o documento de advertencia consultable y referible desde la página web de la misma Fundación Tripartita de modo que sirva para informar, referir, y controlar (si existe link conectado al formulario de denuncia) que no se puede utilizar el crédito de los trabajadores para pagar los gastos propios de la empresas, como la prevención de riesgos laborales.

Solicitábamos una entrevista con su representante para este tema.

Gracias.
Atentamente,
Sara Defez.

12/06/2013

Bon dia a tots,
Us volem donar a conèixer alguns problemes que recentment i de manera creixent estan afectant a molts SPAS, i la proposta d’intervenció que volem engegar en col·laboració amb les altres associacions d’SPAS.
Podeu donar la vostra opinió a info@qualipro.cat, així com també us podreu afegir als grups de treball que, si és el cas, es creïn a l’objecte.
Tot seguit la desripció de la proposta i els fets que la motiven.

Esperem les vostres valoracions i la resposta de la resta d’associacions d’SPAS per posar-nos “mans a l’obra” quan abans millor.
Gràcies.

PROPOSTA D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN EL MERCAT DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS DIRIGIT A LES ASSOCIACIONS D’SPAS I SPAS

PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA:
Des de l’associació hem anat recavant informació en relació a l’aplicació de la prevenció de riscos laborals a les empreses i en relació als problemes d’accés al mercat d’alguns SPAS.
En aquest sentit s’ha detectat la següent deficiència:

Incorrecta interpretació i/o aplicació del Prevención10 a les empreses:

– Algunes de les empreses que s’hi acullen no són conscients que no pertanyen realment a sectors de risc baix.

– No es realitzen les valoracions inicials sobre la necessitat d’avaluar els riscos específics: higiene, ergonomia i psicosociologia aplicada, seguretat (equips de treball, atmosferes explosives…).

– No es realitza la formació específica de l’article 19, la qual no pot impartir-se per un Tècnic de Nivell Basic.

– En algunes empreses no es contracta la Vigilància de la Salut.

– Recentment han sorgit empreses de formació bonificada que utilitzen el crèdit dels treballadors per a finançar la prevenció de riscos laborals de l’empresa.

– Algunes empreses de formació bonificada utilitzen comercials o tècnics de prevenció dels diferents nivells, segons el cas, per a fer la documentació de prevenció de riscos laborals de les empreses, la qual fan signar a l’empresari un cop finalitzat el curs de Nivell Basic, sense tenir en compte que estan assumint la funció de SPA, sense complir però amb els requisits d’acreditació pertinents. Dites accions són competència deslleial en relació als SPAS que sí han de complir aquests requisits, ràtios de recursos humans i materials, d’instrumentació, pòlissa de responsabilitat, etc.

Les conseqüències d’aquest marc legal tan difós i poc definit poden ésser les següents:

– Desprotecció dels treballadors en relació a la seva seguretat i salut.

– Apropiació del crèdit de formació dels treballadors per despeses pròpies de l’empresari.

– Desprotecció dels SPAS davant del mercat per competència deslleial de tècnics PRL fent la prevenció per lliure, empreses de formació bonificada que actuen com a SPAS sense subjecció a requisits ni control per part de l’Administració.

A més a més, considerem que és molt important preveure que no es generi encara més confusió en el mercat amb la nova normativa: la Resolución de 13 de Mayo de 2013, de la Secretaría del Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan General de actividades preventivas a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2013, i l’Anteproyecto de Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización.

Considerem que l’exposat és un problema molt greu i que com a agents implicats que som, i de ben ple, hem de prendre la iniciativa de passar a l’acció.

PROPOSTA D’ACCIONS:

Considerant que som fonamentalment agents assessors, educadors i divulgadors de la PRL a les empreses creiem que el primer pas és definir clara i acuradament el marc normatiu, en un document redactat conjuntament i constatat amb tots els agents implicats, deixant clars a tots els empresaris i treballadors tots els llindars sobre quan en una empresa es pot aplicar el Prevencion10 i amb quines limitacions i quan no.

Amb aquest objectiu us proposem engegar una sèrie d’accions concretes i conjuntes dirigides a tots els agents implicats:

Administració, Assessors i representants patronals, Sindicats, Entitats de referència i criteri tècnic, Entitats d’inspecció i auditoria, etc.

Adjuntem el planning d’accions concretes a planificar.
Rebeu una cordial salutació!
La Junta – Spas-Pime Cat.

28/05/2013
Bon dia,
Adjuntem varis que ens afecten molt.
Indiqueu les vostres queixes, accions que voleu emprendre…

Adjuntamos varios que nos afectan mucho.
Indicad vuestras quejas, acciones que quereis emprender…

Farem el que sigui possible.
Haremos lo que sea posible.

Atentament,

15/05/2013
Bon dia a tots

Si us plau, mireu en detall l’esborrany adjunt de la Instrucció 2/2013 i féu arribar tots els suggeriments que tingueu.
Transmetrem tots els suggeriments i comentaris en document conjunt en nom de tots

Atentament,

12/04/2013

Bon dia a tots,
Fa uns mesos, vam demanar a la FLMM que ens informés sobre el plaç promig de resolució dels expedients d’homologació d’entitats de formació per les activitats formatives de l’acord del sector de la Fusta i el Moble amb la FLC.
Ens van comunicar que hi havia un excés o allau de sol·licituds a resoldre a nivell estatal, i que anirien resolent cada mes uns quants expedients per cada comunitat, a mida dels recursos disponibles.
El fet és que hem anat observant que en la pàgina http://www.trabajoenconstruccion. no hi havia moviment ni s’hi afegien entitats noves, ni a nivell Catalunya ni en les altres comunitats.
Així, és que hem tornat a insistir en que ens informin sobre el plaç i les resolucions actuals i pendents.
El cas és que ens han contestat amb el llistat d’entitats actualment homologades a Catalunya (que teniu més avall, i que no surten però en l’aplicatiu de la web FLC-flmm), i ens han dit que els expedients la resta d’entitats sol·licitants s’acabaran de resoldre durant el maig, més o menys.

Doncs ja ho anirem veient!.
Gràcies.

15/01/2013
Bon dia a tots,

Tres temes:

1) GRUP TREBALL ASSOCIACIONS SPAS/SP I DEPT. EMPRESA I OCUPACIÓ:
Ahir en Blas Gómez – Orion va assistir a la reunió al Departament d’Empresa i Ocupació.
El motiu de la reunió és que volen que els SPAs els donem alguns indicadors o variables d’interès estadístic sobre el sector de la prevenció per a complementar la informació de les memòries. Es va posar com a exemple d’indicadors: nº hores de formació dels tècnics de prevenció ó motiu de la baixa de les empreses del servei de prevenció”. L’objetiu no és controlar els SPAs, sinó conèixer millor la realitat del sector. Volen una resposta abans del 08/02, pel que us demanem que ens proposeu indicadors que pugui ésser interessant recollir (i que no estiguin ja recollits en les memòries, és clar).

2) VIABILITAT D’ESTUDIAR AFEGIR-SE A UNA NOVA ASSOCIACIÓ D’SPAS AMB MAJOR REPRESENTATIVITAT:
D’altra banda els del departament van comentar que no els interessava tenir tantes associacions interlocutant amb ells, se’ls fa feixuc.
Us informo que el març es crearà una nova associació independent d’SPAS, que recollirà els Spas que estaven a Aprecat i a Aspa-Cat (aquestes moren i la nova associació serà independent ja no estarà dirigida de moment ni per Aspa ni per Anepa). Creiem que seria bé estudiar el fet d’afegir-nos-hi per tenir una Associació realment forta amb una representàció màxima per nombre d’associats i volum de treballadors (seríem més de 50 spas). Pel que us demanem la vostra opinió al respecte. En cas que la majoria vegi viable el projecte ens reunirem per estudiar i transmetre-us totes les condicions.

3) ESTUDI DE TARIFES MÍNIMES DE LA PRIMERA UNITAT BÀSICA FINS A 2000 TREBALLADORS D’UN SPA
Arrel de queixes que hem anat rebent en relació a Spas que estan “reventant preus”, estem elaborant un estudi que reculli totes les despeses mínimes d’un SPA per a la primera unitat bàsica, per tenir un punt de partida i determinar quan una tarifa està per sota dels preus mínims. Us adjuntarem en breu el document provisional per a que el mireu i en doneu opinió.

Ja direu. Esperem la vostra col·laboració.

29/12/2012
Bon dia,

El pasat 03 de desembre, la comissió paritària del V conveni de la construcció va aclarir que el curs d’ofici de 20 hores convalida l’aula permanent.
Per tant, fent la formació d’algun dels oficis (de 20 hores) no és necessari fer la formació de l’aula permanent (8 h).
Adjunto l’acord.

Feliç 2013 a tots.Atentament,
Sara Defez.
President.

20/12/2012
Bona tarda a tots,

Hem estat parlant amb ANAPRIL i hem acordat que seria positiu i eficaç sumar esforços en la mateixa direcció, en relació a l’especialitat de Medicina del Treball.

Per això, us encoratgem a tots a seguir el procediment d’avall.

Tots que ho féu, envieu si us plau l’escanejat de la sol·licitud.

Atentament,
Sara Defez.
President.

19/12/2012
Bona tarda,
Pels que no varen rebre el comunicat de 15/11 de la FLC, us l’adjuntem.
Atentament,
Sara Defez.
President.

04/10/2012
Bona tarda,
La nota que us hem enviat és molt important i vital per alguns.
NO LA PASSEU PER ALT, NO LA DEIXEU PER MIRAR r DEMÀ O MÉS ENDAVANT, ANEU A L’ENLLAÇ MARCAT I EXAMINEU minuciosament ELS PLAÇOS.
Per insistir que no quedi!
Atentament,
Sara Defez.

Asunto: ACREDITACIÓ DE LES 4 ESPECIALITATS SPA A PARTIR DEL 5 JULIOL 2013

01/10/2012
Bon dia a tots,

Us transmetem el text que en ha arribat sobre les memòries dels Serveis de Prevenció Aliens.

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=95ff076e2f053210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

24/05/2012
Bon dia,
Us informem també qu us poden arribar mails que anuncien un portal de gestió de cursos de la TPC de tots els convenis i compra de material didàctic.
La FLC ens ha informat que es tracta de material no legal, per tant no en féu cas.
Sabeu també que el tema de la formació de conveni Madera y Mueble, encara està en fase de negociació, i que per tant, no s’ha obert encara el procés d’homologació de centres, tot i que en el mercat hi ha molts centres que l’enuncien…No és legal. Pels que no ho tinguin, adjuntem el comunicat del tema.

I adjunto la oferta vertex que us deia en el mail anterior pels que no coneixeu el preu anual.
Gràcies.

Atentament,
Sara Defez.
President Spas – Pime Cat.

26/03/2012
Bon dia a tots,
Us fem a mans com s’han de gestionar i enviar les Memòries aquest any.
Atentament,

19/03/2012
Bona tarda a tots,
Us convoquem a tots els spas sense V de S el dia 26/03 a C/ Francesc Tàrrega, 14 – Barcelona a les 10,15h.
Tema:
1) Spas sense V de S: Us adjunto el document preparat pels Spas sense V de S a signar. Per tant porteu segell.
Atentament,

20/01/2012
Bon dia i any a tots,
Us proposem reunió el dia 06/02 a les 10,15 h a C/ Francesc Tàrrega 14 – Barcelona.
Ordre del dia:

– Futur dels Spas pime i/o sense V de S: A què podem optar? Què podem fer? Estudiem-ho.
És una reunió per recollir interessos d’unió, fusió, projecte comú, etc. amb l’objectiu d’estudiar-los posteriorment de forma més seriosa.
NOTA: L’assistència i la participació són importants, donat que no es farà resum ni difusió del contingut d’aquesta reunió.
Atentament,
Sara Defez.
President.

24/12/2011
Benvolguts i benvolgudes,
Per instruccions del subdirector general de Seguretat i salut Laboral en Jaume de Montserrat i Nonó us envio, pel vostre coneixement i per tal que en feu distribució entre els vostres associats, la Instrucció 2/2011de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball sobre l’acreditació de la disciplina de medicina del treball, el procediment de revocació de l’acreditació, i d’altres aspectes referents als serveis de prevenció aliens i als mancomunats així com altres documents relacionats amb la mateixa.
Instrucció 2/2011 i altres documents relacionats:
¨ Instrucció 2/2011de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball sobre l’acreditació de la disciplina de medicina del treball, el procediment de revocació de l’acreditació, i d’altres aspectes referents als serveis de prevenció aliens i als mancomunats.
¨ Comunicació dels mitjans humans dels servei de prevenció aliè.
¨ Comunicació dels mitjans materials del servei de prevenció aliè.
¨ Contingut del certificat de la pòlissa d’assegurances dels serveis de prevenció aliens.
¨ Documentació a presentar amb la sol·licitud d’acreditació com a servei de prevenció aliè.
¨ Instrucció 1/2010 de tramitació prèvia a la revocació de l’acreditació a entitats especialitzades per actuar com a serveis de prevenció i de les autoritzacions per a desenvolupar l’activitat d’auditoria.

12/12/2011
Bona tarda a tots els associats,
La Subdirecció General ens ha fet arribar l’esborrany de la Instrucció 2/2011, de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball sobre l’acreditació de la disciplina de medicina del treball dels serveis de prevenció aliens, el procediment de revocació de l’acreditació, i d’altres aspectes referents a aquestes entitats.
Ens donen 48 hores de plaç per a fer aportacions, observacions, propostes d’esmena.
Digueu la vostra quan abans millor per a poder-los-hi transmetre en el plaç sol·licitat.
Us recordem que encara tenim pendent la reunió amb Dept. Salut per afinar els criteris referits a l’acreditació de l’especialitat de Medicina del Treball.

28/11/2011
Bona tarda a tots,
Vam tenir la reunió amb el Dept. d’Empresa i Ocupació, Sr. Ramon Bonastre, Sr. de Montserrat i Sr. Secretari general i totes les associacions de serveis i societats de prevenció catalanes.
Vam exposar el que us adjuntàrem via mail, en consens amb Aspacat i Asprem (Aprecat no va assistir a la preparació de la reunió).
També us adjuntàrem per mail l’acta feta per Blas Gomez – Orion.
D’altra banda dir-vos que les properes accions a emprendre seran les següents:

– Reunir-nos amb El Dep. d’empresa, un cop ells ens hagin fet arribar l’esborrany de proposta de col·laboració que es van comprometre a enviar-nos abans de finalitzar l’any.

– Reunir-nos amb Salut, nous càrrecs, per reprendre el diàleg i esposar les nostres demandes, en especial tema fraccionament horari UBS i unitats mòbils.

27/09/2011
Bon dia a tots,
Ahir, com us vam informar, va tenir lloc la reunió sobre l’estudi de les memòries 2008, al Dept. d’ Empresa i Ocupació, a la qual van assistir el Dept. de Salut, i els representants de les associacions d’Spas, Asprem, Aprecat, Aspacat i SpasPimeCat, dels postres van anar en Blas – Orion i l’Antonio – Prevenova.
Com a punts destacats o que van ressaltar:
o Que encara hi ha SPAs que no presenten les memòries al departament.
o Que les dades que donem en algunes memòries no són gaire fiables o no estan ben recollides.
o Que el nombre d’empreses i per tant el volum d’activitat preventiva dels spas a baixat quasi la meitat durant al 2008 en relació al periode anterior (no hi havia crisi)
o Van tornar a repetir una mica els documents que han de tenir els clients i que hem de fer els spas (pla de prevenció, avaluació, informe de riscos màquina per màquina, revaluació periòdica, memoria anual, etc). El que ja sabem.
Important: Que per la memoria que vé, la de 2010, tots hem d’anar recabant les dades d’acord amb la plantilla de l’annex de la Orden TIN, ja que ells ens demanaran la memòria de 2010 d’acord amb aquesta, i probablement i de forma independentment, també ens faran omplir unes dades amb un aplicatiu que estan encara elaborant i el qual els servirà a ells per recabar informació complementària. Es va sol·licitar una moratoria en el lliurament de les memòries (que ens donin més mesos per entregar-les, ja que ens haurem d’adaptar al canvi).
D’altra banda i això és l’important, dir-vos que d’acord al que ens havien proposat, hem aconseguit data pel 21/10/2011 per reunir-nos amb Salut per mirar d’elaborar la Instrucció catalana d’acord amb el RD sanitari. Intencions que us tornem a adjuntar.

09/09/2011
Bon dia a tots,
Us informem que el dia 26 ens reunirem amb el Departament de Salut i el Departament d’Empresa i Ocupació per escoltar l’anàlisi de les memòries de l’any 2008 dels serveis de prevenció aliens que han fet.

En aquesta reunió hi assistiran representants de les dues administracions, sanitària i laboral, i de cadascuna de les associacions.

Us facilitem l’enllaç del document que ha generat la reunió. Després de la reunió us enviarem el resum de tots els aspectes rellevants.

Estudi de les memòries dels serveis de prevenció a Catalunya 2008
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03%20-%20Centre%20de%20documentacio/Documents/01%20-%20Publicacions/06%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Arxius/ESTUDI_MEM_SP_2008_.pdf

PS: Us recordem que hem sol·licitat de nou que ens donin data de reunió amb el Dept. de Salut pel tema de la Instrucció que volem que facin sobre el RD sanitari, sobre el qual seguim insistint.

12/07/2011
Bon dia a tots,
Ens sap greu, però es postposa la reunió amb Salut, degut a que Aprecat ha enviat a Salut un comunicat en què diu no podia assistir.
Estem intentant que facin una Instrucció que permeti fraccionar l’horari de la UBS, molt important pels que s’hagin d’acreditar de Medicina, perquè no ho hagin de fer amb 8 hores UBS d’entrada, i molt important també pels que estàn acreditats amb només 1 UBS a mitja jornada, perquè no l’hagin de doblar en el plaç de 6 mesos que marca el RD sanitari.
Per als primers spas, els que no tenen la Medicina, el plaç és el +2 del RD, però pels spas acreditats amb 4 hores UBS, el plaç d’adaptació és de només 6 mesos, pel que, lligant ambdós interessos, ens hem d’afanyar si volem que surti la Instrucció abans dels 6 mesos.
Amb aquest objecte hem remès a Salut el document adjunt, per que vagin avançant el tema.
En tot cas us mantindrem informats.

07/07/2011
Bon dia a tots,
Tindrem la reunió amb Dept. de Salut el 14/07 tarda.
Les demandes seran les mateixes que en la reunió anterior, però ara amb fonament, doncs seran sobre el text ja publicat. L’objectiu principal és que facin una instrucció amb els criteris de flexibilització al màxim que permet la normativa, especialment quant a la jornada mínima requerida d’UBS.

04/07/2011
En data 04/07/2011 s’ha publicat el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, text que podeu trobar en la barra d’enllaços de la dreta. Tindrem reunió amb el Dept. de Salut a mitjans de juliol per tal de treballar de manera conjunta els criteris de flexibilitat autonòmica. Actualment el Dept. de Salut està reunint-se per estudiar el text a fons. Us mantindrem informats.

Maig 2011
Després de la darrera reunió al Departament de Salut, amb els Srs. Dr. De Peray i Dra. Fernandez, estem en stand by, fins que no es publiqui el RD Sanitari (cap a l’estiu aproximadament), amb objecte de veure en quins continguts hi haurà marge d’autonomia i com es podrà articular la instrucció de la part de medicina del treball en l’àmbit de Catalunya.

Març 2011
Sobre la d’avui reunió amb Sr. Jaume de Montserrat: Presentació de la Instrucció 1/2011. Seny, racionalitat I coneixença de la realitat empresarial actual per part del Dept. d’Empresa i Ocupació: La nova Instrucció 1/2011, ens permet llogar o tenir cedits els equips radiòmetre, vibròmetre i calibrador del darrer (excepte entre els mateixos spas).
Avui a última hora la signa el Sr. Ramon Bonastre. Demà surt publicada (per això no val la pena fer-vos resum, demà la podreu veure), i entra en vigor al dia següent. Demà farem ja el recull d’ofertes de tots els proveïdors, i estudiarem totes les opcions que compelixin, també si val la pena gestionar aquest tema concret conjuntament amb Aprecat per obtenir millor oferta (i amb Aspa-Cat si s’hi vol afegir).
També dir-vos que ens han deixat claríssim que demà és el darrer dia per presentar l’ampliació dels que no tenen alguna disciplina tècnica, passat el plaç, començaran les revocacions.
Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor