QUÈ FEM?

Des de la fundació E-DU-K, donem suport al manteniment de la plataforma educativa E-DU-K amb l’aportació de servidors, coneixements, continguts, i sobretot, difusió de la seva utilitat. En la vessant més social, realitzem tasques d’adequació i implantació d’equipaments necessaris per donar accès a la plataforma, sobretot allà on és més difícil disposar d’aquestes eines.

Una altra tasca que realitzarem serà la vigilancia dels continguts, ja que seràn llicenciats sota CC-BY-SA, i no es podràn utilitzar amb fins lucratius ni subllicenciar amb altre tipus de llicència.

De la mateixa forma, vetllarem per disposar de una gran xarxa virtual de servidors del projecte, de forma que sempre hi hagi connectivitat i es pugui oferir prou ample de banda per un ús intensiu.

La fundació serà l’encarregada de obtenir el finançament necessaria per les diferents activitats, i gestionar-lo de la forma més eficient per obtenir el màxim de beneficis en el desenvolupament de les nostres tasques. La fundació dedicarà inicialment més d’un 70% dels recursos a les activitats principals d’aquesta, i posteriorment s’anirà ampliant fins a arribar a la nostra meta que es dedicar el 90% dels recursos a les nostres activitats. Cal recordar que dins una fundació es necessiten treballadors i materials per fer la feina, i a la nostra plantilla els volem oferir unes bones condicions de treball així com un salari just, però limitats segons la tasca a desenvolupar i mai un sou desorbitat.

Be Sociable, Share!Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor