La Sargantana (la Vilella)

La nostra filosofia

La Vilella és un espai dedicat a les arts escèniques, on es complementen les experiències teatrals amb la proposta d’exposicions de pintura, fotografia o escultura relacionades amb el muntatge en curs.
La Vilella pretén ser un espai de trobada i reflexió a través de les arts escèniques. Una reflexió no únicament intel·lectual, sinó visceral, ja que volem una connexió profunda amb el públic a través de la qual es pugui endur a casa preguntes, dubtes, sensacions que potser el portaran a buscar respostes.
En els últims anys hem pogut intercanviar experiències amb el Workcenter of Gerzy Grotowski and Thomas Richards, o amb companyies com La Vella Fam o la francesa Alauda.

WEB