Què fem?

POUS D'AIGUA POTABLE

POUS D’AIGUA POTABLE

ESCOLA BLARAM

ESCOLA BLARAM

CEFAVIHAR (ESCOLA PROFESSIONAL)

CEFAVIHAR (ESCOLA PROFESSIONAL)

– Actuació directa davant les necessitats.
– Sensibilització de la societat envers els nostres germans necessitats.

Projectes educatius:

– Manteniment de les escoles i professorat de Blangoua, Blaram i l’escola professional (Cefavihar), atenent les necessitats educatives de 800 persones.

Projectes hidràulics:

– Perforació de pous (perforació i instal·lació de bombes d’aigua).

Emergències:

– Col·laborem en pal·liar les dificultats en les condicions de vida dels damnificats per inundacions, sequeres, conflictes…