ESTUDI SOBRE IMMIGRACIÓ I ESTAT DEL BENESTAR A ESPANYA

11 06 2011

 

Aqvol31uest estudi aborda la complexa relació entre immigració i Estat del benestar a Espanya. El nombre d’immigrants al nostre país ha augmentat en un grau considerable els darrers anys, fins a situar-se en percentatges semblants als dels països més desenvolupats de la Unió Europea. La transformació d’Espanya en país receptor d’immigració es va produir en un moment en què l’economia i l’ocupació creixien amb vigor, i el fet migratori va contribuir decididament a la prosperitat. L’esgotament d’aquella llarga fase de creixement ha donat una visibilitat més gran a la immigració i, de manera particular, ha accentuat el debat sobre l’impacte que té en els sistemes de protecció social.

La intenció d’aquest volum és aportar informació contrastada sobre l’accés a les prestacions i serveis de l’Estat del benestar entre la població d’origen immigrant, però també sobre la contribució d’aquests col•lectius al finançament del benestar. Amb aquestes dades, els autors analitzen les implicacions de la immigració sobre la sostenibilitat econòmica i social de l’Estat del benestar a Espanya i subratllen el paper que aquestes poblacions han tingut com a element revelador de les fortaleses i febleses del sistema de protecció social.

Podeu trobar tota la informació a:

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/volumenes11_ca.html#vol31Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor