Com actuem

QUI SOM?OrígensMissió, visió i valorsPatronatOrganigramaFinançament

Potenciant el desenvolupament integral de la persona. Respectant la seva voluntat en la presa de decisions, i ajudant-la a trobar els recursos adients per tal que pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats i autonomia.

Cercant la coordinació adequada amb els serveis i institucions per crear sinèrgies que millorin el benestar de la persona. La Tutela té la voluntat de col·laborar i participar amb les instàncies administratives i judicials per tal de promoure canvis de progrés en el sector.

Oferint una atenció de proximitat. La Fundació té presència a Barcelona, Girona, Lleida i Reus, fet que permet oferir una atenció de major qualitat.

Exercint el principi d’independència. La Tutela no està concebuda com a dispensadora de serveis ni com a entitat que en depèn. L’objectiu és actuar sempre de la forma més neutral i objectiva en la defensa dels interessos i drets de les persones.

Treballant amb un equip multidisciplinari de professionals i col·laboradors que aporten el seu coneixement al programa d’actuació.

Conscienciant el nostre entorn sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor