Exercici de la tutela

QUÈ FEM? Exercici de la pretutelaInformació i orientacióSensibilització

L’exercici de la tutela és la principal activitat de la Fundació. Tutelar és guiar, donar suport i ajuda a la persona que té dificultats per desenvolupar-se, amb l’objectiu de garantir els seus drets i el seu benestar físic, emocional i material.

És el Jutge qui determina el grau d’intervenció de l’entitat envers la persona tutelada. En qualsevol cas, la Fundació assigna diversos professionals per a l’atenció individualitzada a cadascuna d’elles, de manera que aquests es converteixen en la referència i el principal vincle de la persona amb la Fundació.

L’entitat es coordina amb els diferents agents socials que atenen a la persona tutelada i gestiona els seus recursos sanitaris, laborals, econòmics, d’habitatge i lleure.

El servei de tutela és permanent, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

 

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor