Voluntariat

PROGRAMESAtenció familiarInserció ocupacionalActivitats socioludicoterapèutiquesAtenció psicoterapèuticaFormacióInnovació tecnològicaOptimització de recursos

La Tutela promou dos programes de voluntariat ben diferenciats:

  1. Acompanyament: Tinc un amic!
  2. Suport tècnic a les diferents àrees de la institució

El voluntariat d’acompanyament al tutelat enriqueix emocionalment la vida de la persona que el rep, mentre que el voluntariat de suport tècnic ajuda l’entitat a trobar noves dinàmiques de funcionament. En ambdós casos, la persona voluntària atorga un plus qualitatiu al treball de la Fundació.

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor