Inserció ocupacional

PROGRAMESVoluntariatAtenció familiarActivitats socioludicoterapèutiquesAtenció psicoterapèuticaFormacióInnovació tecnològicaOptimització de recursos

El treball és molt important per a l’autoestima i valoració social de tot individu. La Fundació té com a prioritat que les persones tutelades puguin, en la mesura de les possibilitats de cadascun, realitzar-se professionalment.

És missió de l’entitat treballar per assolir aquesta inserció laboral i fer el seguiment més adient per a cada persona.

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor