Innovació tecnològica

PROGRAMESAtenció familiarInserció ocupacionalActivitats socioludicoterapèutiquesAtenció psicoterapèuticaFormacióOptimització de recursos

Un dels principals projectes de La Tutela els darrers anys és la renovació i modernització tecnològica, tant pel que fa a programes de gestió com a equipaments informàtics. Amb el temps s’ha fet imprescindible la implantació d’una aplicació informàtica de gestió per a la nostra entitat ja que es treballa amb un gran volum d’informació. L’objectiu és adequar l’estructura i els processos de treball a la tecnologia actual per tal d’afavorir l’eficàcia i l’eficiència de l’activitat tutelar.

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor