Atenció familiar

PROGRAMESVoluntariatInserció ocupacionalActivitats socioludicoterapèutiquesAtenció psicoterapèuticaFormacióInnovació tecnològicaOptimització de recursos

La Fundació acull i dóna suport a les famílies que es preocupen del futur dels seus fills.

En aquest sentit, inicialment se’ls ofereix informació per tal d’orientar-los i ajudar-los a prendre decisions. Si les famílies opten per vincular-se a la Fundació, es troben amb una doble proposta: una atenció individualitzada per atendre tota demanda que sorgeix de la seva realitat familiar i una atenció col·lectiva mitjançant reunions amb pares amb situacions de complexitat similar.

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor