Activitats socioludicoterapèutiques

PROGRAMESAtenció familiarInserció ocupacionalAtenció psicoterapèuticaFormacióInnovació tecnològicaOptimització de recursos

La Tutela fomenta les activitats socioludicoterapèutiques com a eina fonamental d’inclusió social i benestar psicològic. Amb aquests objectius, regularment es planifiquen accions per grups d’afinitat de manera que tots els tutelats troben el seu espai de participació i enforteixen el seu vincle amb la Fundació.

Es programen des d’activitats de promoció de les aptituds físiques a partir de l’esport i el ball, i de les aptituds artístiques i culturals mitjançant la pintura i la visita a museus i exposicions, fins a la descoberta de la natura amb sortides a la platja i la muntanya. La participació activa a les festes populars dels barris i poblacions, les celebracions tradicionals i les pròpies dels companys, formen les mil cares d’aquest programa educatiu.

Can Raurell

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor