PER A QUI?

  • Persones majors d’edat amb amb discapacitat intel·lectual i
  • Persones grans amb deteriorament cognitiu

que es troben en situació de desemparament o no tenen cap familiar que pugui exercir la tutela legal.

La discapacitat intel·lectual és un estat particular de funcionament que comença a la infància i es caracteritza per les limitacions en la intel·ligència (capacitat de raonament, planificació, resolució de problemes) i en les conductes adaptatives (comunicació, activitats de la vida diària, tasques domèstiques, habilitats socials).

El deteriorament cognitiu o demència és una malaltia crònica degenerativa que es caracteritza per la pèrdua de les capacitats de la ment (raonament, pensament i memòria) i, conseqüentment, del nivell d’autonomia de la persona.

 

 

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor