Incapacitació i tutela

FAMÍLIESEntitats tutelarsConcerti una visita

Incapacitació

La incapacitació és un procediment legal pensat per protegir a les persones que no tenen capacitat per autogovernar-se. En obtenir la majoria d’edat, als 18 anys, es pot sol·licitar aquest tràmit judicial.

La sentència del jutge determina el grau de la incapacitació i la persona o institució que se’n farà càrrec.

La incapacitació pot ser total o parcial. Si és total es tracta d’una tutela i si és parcial d’una curatela.

El tutor (pares, familiars, amics o entitats tutelars) representa a tots nivells a la persona incapacitada.

El curador (pares, familiars, amics o entitats tutelars) complementa la capacitat d’actuació de la persona curatelada en funció del que especifiqui la sentència o marqui la llei.

 

Tutela

La tutela és una figura jurídica que es constitueix en els casos d’incapacitació total d’una persona major d’edat, en virtut de la qual el tutor representa i substitueix la falta de capacitat de la persona que té sota la seva protecció.

La tutela s’exerceix sempre en interès i d’acord amb la personalitat del tutelat, assegurant la protecció de la persona, l’administració i la guarda dels seus béns i, en general, l’exercici dels seus drets.

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor