Entitats tutelars

FAMÍLIESConcerti una visita

Les entitats tutelars es creen amb la voluntat de garantir i protegir els drets de les persones incapacitades en desemparament familiar. Exerceixen les diferents figures jurídiques de suport que marca la llei.

Les famílies poden adreçar-se a les institucions tutelars per tal de preveure el futur de la persona en el moment en què no puguin garantir el seu benestar. La Fundació treballa per garantir i potenciar la relació de la persona tutelada amb el seu entorn familiar.

Les entitats tutelars exerceixen l’acompanyament emocional i material de la persona incapacitada preservant el seu benestar físic i els seus béns materials fins a què l’entitat tingui potestat.

L’exercici de la tutela o altres figures jurídiques és un servei gratuït per a les famílies i per a la persona tutelada.

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor