Dades econòmiques

La Tutela exerceix els càrrecs de manera gratuïta.

Com a funció delegada de l’administració, la major part de l’activitat tutelar de l’entitat està finançada per la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació pot rebre de forma puntual altres ajuts d’institucions públiques i/o privades per al desenvolupament de projectes concrets.

A continuació, podeu consultar l’auditoria del darrer exercici tancat.

Auditoria 2018

 

 

 

 

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor