Avís legal

Les dades recollides a través d’aquesta pàgina web seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal del qual és responsable LA TUTELA. En tot cas, les dades seran tractades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els usuaris de la pàgina web i difondre les activitats l’Entitat. Així mateix, l’Entitat cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades. L’usuari d’aquesta pàgina web podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’adreça de correu electrònic següent: comunicacio@latutela.org

LA TUTELA podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei de la pàgina web. Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l’usuari corresponent de forma imperceptible. Cada vegada que l’usuari torna a accedir al lloc web en qüestió aquests arxius s’activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites. En definitiva, les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari i associats inequívocament a aquest terminal. Les cookies no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi del moment en què això passa. La pàgina web és accessible sense necessitat que estiguin activades les opcions referents als arxius cookie, si bé poden impedir el correcte funcionament de mecanismes de seguretat per a serveis exclusius o determinats serveis que requereixen d’una major seguretat. Per norma general, la finalitat dels arxius cookie de la pàgina web és la de facilitar la navegació de l’usuari.

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor