Recursos assistencials

AMB QUI? Institucions públiquesEquip professionalVoluntarisInstitucions privadesEntitats associades

La tasca de tutor està íntimament vinculada als diferents recursos assistencials que atenen la persona amb discapacitat. La coordinació entre tutors i centres residencials, laborals, d’oci, sanitaris i educatius és fonamental per aconseguir el benestar del tutelat.

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor