Institucions públiques

AMB QUI? Recursos assistencialsEquip professionalVoluntarisInstitucions privadesEntitats associades

La Fundació està vinculada a les institucions públiques.

1. Institucions públiques que proposen tuteles:

  • Jutjats i fiscalies: davant situacions complexes de desemparament i manca de cura de la persona discapacitada.
  • Departament de Benestar Social i Família: a través de la Comissió d’assessorament i la supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o incapacitats.
  • Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA): en el moment en què les persones amb discapacitat psíquica tutelades per aquest organisme arriben a la majoria d’edat.
  • Serveis socials municipals d’atenció primària en la seva tasca diària d’atenció a la comunitat.

2. Institucions públiques responsables del finançament del servei de tutela.

  • ICASS, organisme depenent del Departament de Benestar Social i Família.

3. Institucions públiques de finançament complementari:

La Fundació col·labora també amb institucions públiques en la promoció de les reformes legislatives i polítiques socioeconòmiques, i en la difusió i sensibilització envers la discapacitat intel·lectual.

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor