Equip professional

AMB QUI? Institucions públiquesRecursos assistencialsVoluntarisInstitucions privadesEntitats associades

La Tutela compta amb un equip pluridisciplinar de professionals que vetllen pel benestar de les persones que acompanyem.

L’àrea social es responsabilitza d’implantar els criteris psicosociopedagògics de la Fundació als seus tutelats. Aquest equip de treball està format per psicòlegs, educadors i treballadors socials, i integradors socials.

L’àrea administrativa-financera i d’organització es responsabilitza d’elaborar, gestionar i vetllar per tots els aspectes econòmics, jurídics i administratius de la institució i de les persones que acompanyem, i de la difusió de les activitats de l’entitat. Aquest equip de treball està format per comptables i administratius.

Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor