Què fem?

L’Agrupació ofereix una sèrie de serveis a les AEE i SEE d’AMPA afiliades a l’entitat:

1-    Assessorament permanent:

  • Resolució de dubtes a través del correu electrònic suport@lagrupacio.cat o del telèfon 93.163.05.57

2- Preparació de la Justificació:

  • Les entitats interessades podran complimentar un formulari des del  web de l’Agrupació amb les dades bàsiques de l’entitat, el document de sol·licitud escanejat, la liquidació del pressupost i totes les factures i comprovants de pagaments de que disposi. Des de l’Agrupació es prepararà tota la justificació.

3-    Revisió de la justificació

  • Les entitats que ho sol·licitin se’ls realitzarà una revisió de tota la documentació abans de ser presentada al Consell Català de l’Esport per verificar que tot sigui correcte.

4-    Tramitació de les retencions de IRPF de les Beques

  • Les entitats que tinguin dinamitzadors o monitors becats, disposaran d’un formulari al web de l’agrupació, on complimentant unes dades bàsiques del becat, li gestionarem tots els tràmits amb l’Agència Tributària.

5-    Formació

  • Seminaris, cursos, monogràfics, etc. d’interès tant per a les entitats afiliades i coordinadors de centre.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.