Informació general i normativa

INFORMACIÓ D’INTERÈS CURS 2018/19

Reunió informativa de pares

Informació i presentació de les activitats extraescolars i així com conèixer els i les monitores, a l’Hotel d’Entitats el dimarts 10 d’octubre a les 19,30 h.

 Inscripcions i informació general

Ttotes les informacions o comunicacions de La Ballaruga a les famílies, les realitzarem mitjançant correu electrònic, sms o whatsapp.

Quotes

L’import total de tot el curs es divideix en les següents quotes i pagaments:

 • Acollides matinals: 10 quotes de setembre a juny o tres quotes trimestrals.
 • Activitats extraescolars: 8 quotes mensuals d’octubre a maig o tres quotes trimestrals.

Calendari

Per a les activitats extraescolars, per tal que els trimestres siguin equitatius, hem dividit el curs escolar en tres trimestres d’onze setmanes cadascun.

1r trimestre: de l’1 d’octubre al 17 de desembre (11 setmanes)

2n trimestre: del 17 de desembre a l’15 de març (11 setmanes)

3r trimestre: del 18 de març al 31 de maig (10 setmanes)

 Formes de pagament

 • A la oficina entre l’1 i el 10 de cada mes, en efectiu o targeta
 • Els rebuts per domiciliació bancària, es carregaran entre el 10 i el 15 de cada mes.
 • El retorn dels rebuts domiciliats tindran un recàrrec de 3€ i ja no es podran domiciliar més.

Baixa de l’activitat

 • En el pagament trimestral, si es produeix la baixa durant el període, no es retornaran els diners.
 • S’ha de notificar la baixa abans del dia 30 del mes anterior,  mitjançant correu electrònic o presencialment a la oficina de La Ballaruga.
 • En el cas que hi hagi pendent el pagament de la quota de 2 mesos consecutius, el nen/a serà donat de baixa automàticament  de l’activitat, tot i així, no quedarà liquidat el deute pendent.

Necessari

 • Els infants d’educació infantil, tant si van a l’acollida matinal com a activitats extraescolars de tarda, cal que portin una bossa de roba amb una muda sencera i una capsa de mocadors, tot etiquetat amb el nom, cognoms, curs i aula de l’infant.
 • Per al berenar cal que portin una ampolla d’aigua i recomanem que els berenars siguin saludables.

Valoracions i comportament

 • Al finalitzar cada trimestre entregarem un informe on constarà la valoració de l’aprenentatge dels continguts, els hàbits assolits i l’actitud de l’infant.
 • Cal que els nens i nenes tinguin un comportament adequat, tant durant les activitats com a l’hora de berenar i/o a les acollides. En cas contrari, l’equip educatiu de La Ballaruga, es posarà en contacte amb la família per tal de resoldre la situació.

 Jornades de portes obertes

Durant el curs fem dues trobades per tal que les famílies comparteixin les activitats i els tallers dels seus fills/es.

 • Nadal: Jornada de portes obertes la última setmana del 1r trimestre
 • Final de curs: Actuacions i/o tallers en família el darrer dia del curs de les activitats extraescolars.

 Dades de La Ballaruga

Camí Reial, 17              Telèfon: 977664002

Correu electrònic: laballaruga@fundesplai.org

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.