UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA

Una Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) és un recurs educatiu dirigit a alumnes menors de 16 anys que cursen l’ESO a l’Institut d’Ensenyament Secundari del municipi i que presenten unes necessitats educatives fruit de la inadaptació al medi escolar.
A partir del conveni de col•laboració entre l’Institut i el Departament d’Educació, la UEC ofereix la possibilitat de seguir l’etapta de l’ESO en un grup reduït compartint l’escolarització amb el centre docent on l’alumne estigui matriculat i del qual continuarà depenent a efectes acadèmics i administratius.