Programa d’Atenció i Tractament Psicològic

TERRITORI: El Papiol (Baix Llobregat)

TEMPORALITZACIÓ: en qualsevol moment

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: Infància i adults/tes

PRESENTACIÓ:

Un espai on acompanyar i donar suport a les persones individuals ajudant-les en els seus processos de canvi.

Conceptualitzem l’individu/a com una part d’un sistema més ampli en el que està inmers. Moltes vegades no és possible incidir i modificar aquest sistema més ampli així que decidim fer una intervenció més indidual, intervenció que tindrà conseqüències en els altres sistemes promovent un canvi en general.

De de l’Associació apostem tant pel tractament individual com grupal ja que aquest últim aporta aquest caràcter social tan important pel canvi i que només es dona en aquest tipus d’interaccions.

OBJECTIUS:

L’objectiu general del programa és la millora del benestar emociona de les persones que s’apropen a l’associació en busca d’ajuda psicològica.

I els objectius específics són:

 • Millorar el benestar emocional de les persones usuàries del Servei.
 • Treballar directament amb la simptomatologia detectada i explorar les possibles causes etiològiques formulant hipòtesis de treball per tal d’aconseguir disminuir la simptomatologia que sigui problemàtica per la persona.
 • Dona eines per incrementar el coneixement personal promovent la introspecció o connexió amb un/a mateix.
 • Aprendre els punts forts i febles de cada persona per tal de reforçar les qualitats positives de cada un dels beneficiaris del servei i treballar per millorar els punts més febles.
 • Dotar d’eines per aprendre a reconèixer les emocions, tant les agradables com les desagradables i aprendre aa posar en marxa els recursos necessàris per tornar al benestar emocional en el mínim temps possible.
 • Aprendre a fer més conscient la informació que prové del nostre cos.

 

Volem també potenciar la formació preventiva , i implícitament de tractament, en moltes problemàtiques tant en adults com en nens i nenes. La nostra intenció és realitzar cicles de xerrades, formacions, grups de treball per a millorar aspectes del nostre dia a dia, i de les necessitats que detectem al nostre poble

 

ELS SERVEIS:

El programa d’assessorament i tractament psicològic inclou els següents serveis:

 • Assessorament a infants, adolescents i adults en relació a temes psicològics relacionats amb els processos implicats en l’aprenentatge. (memòria, hàbits d’estudi, tècniques d’estudi…)
 • Assessorament i tractament de problemàtiques emocionals que estiguin bloquejant els aprenentatges dels infants i adolescents (pors, ansietat, estat d’ànim baix..)
 • Assessorament a pares i mares sobre etapes evolutives i problemàtiques habituals en les diferents edats per alliberar-los de idees incorrectes sobre el desenvolupaments dels seus fills i filles.
 • Assessorament i tractament psicològic dels pares i mares que vulguin treballar problemàtiques que els bloquegen en la seva tasca diària com progenitors (traumes del passat, bloqueig emocional, no gestió de les seves emocions, projeccions de les seves pors als fills, estrès, problemàtiques laborals, estat d’ànim baix, ansietat…)
 • Monogràfics, tallers breus i seminaris sobre temes d’interès tant pels infants, adolescents i adults com pels pares i mares sòcis/sòcies de l’entitat.
 • Infants: aprendre a gestionar emocions, tècniques i recursos per l’ansietat
 • Adolescents: sessions d’orientació acadèmica, motivacional, sobre problemàtiques concretes (drogues, sexualitat, parella)
 • Adults: xerrades sobre temàtiques d’interès (com ajudar al meu fill/a a fer deures, com millorar la comunicació pares/mares-fills/es, tècniques per modificar conductes disruptives, què és el TDHA, com ajudar a millorar l’ansietat dels nostres fills/es. També més dirigides a pares i mares: com gestionar les meves emocions, escola de pares i mares…
 • Tallers i xerrades a altres entitats o associacions (AMPA, Ajuntaments, escoles, etc.)

Es conceptualitza com un espai d’acompanyament terapèutic, que ofereix contenció atenció i intervenció psicològica tant de forma individualitzada com en grup, dirigit per especialistes de cada àmbit (individual d’adults, sistèmic i infantil).

En tots els casos es partirà d’una acurada detecció i avaluació del context i característiques individuals per tal de planificar el pla de treball necessari en cada cas des d’un abordatge integral.

BENEFICIARIS/ES:

Podran accedir al servei persones a partir de 6 anys que necessitin assessorament i tractament psicològic,

L’accés pot ser directe o a través de serveis socials, escola o l’equip d’atenció primària corresponent. En aquest darrer cas, s’estableix com a requisit la voluntarietat de l’individu, tutor/a legal i l’interès per la millora o canvi de la situació. Sigui quina sigui l’edat la persona ha de manifestar voluntàriament la necessitat de ser ajudada arribant a signar un contracte terapèutic on és plasmaran els objectius terapèutics i el compromís ferm de que aquesta persona col·laborarà i treballarà pel seu canvi de manera activa.

Hi poden accedir també les famílies que ja estiguin participant en altres programes de l’entitat, Programa d’acompanyament i suport familiar i el Programa d’Acompanyament i Suport Escolar, mitjançant la derivació del professional de referència dels altres programes.

 

Comparteix-nos
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.