Programa d’acompanyament i suport familiar

 

TERRITORI: El Papiol (Baix Llobregat)

TEMPORALITZACIÓ: curs escolar

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: Infància, família i escola

PRESENTACIÓ:

Un espai on acompanyar i donar suport a famílies on es veuen en conflicte les seves dinàmiques relacionals i les capacitats i habilitats parentals.

Conceptualitzem la família com el nucli més important de benestar personal i, a l’acceptar aquesta premissa, les accions encaminades a millorar aquest àmbit, repercutiran de forma simultània en el benestar personal i individual de cada membre.

OBJECTIUS:

L’objectiu general del programa és la millora de les relacions i dinàmiques materno i paternofilials, així com de tot el nucli familiar en general.

I els objectius específics són:

 • Dotar a les families d’eines per tal de millorar els estils comunicatius
 • Afavorir les capacitats i habilitats parentals
 • Potenciar els estils educatius positius
 • Millora de la disponibilitat materna i paterna
 • Reduir significativament la conflictivitat adulta i preservar els menors

ELS SERVEIS:

El Programa d’Acompanyament i Suport Familiar és concebut com un espai on les famílies poden trobar l’orientació terapèutica que necessiten quan es veuen en conflicte les dinàmiques relacionals i les capacitats parentals.

L’assoliment dels objectius definits ve donat per l’existència dels següents serveis inclosos dins de la millora de les dinàmiques familiars que són els següents:

 • Servei d’atenció a les famílies beneficiàries del Programa de Suport i Acompanyament a l’Escolaritat o d’Assessorament i Suport Psicològic
 • Servei d’assessorament en situacions de crisi familiar (separació o divorci, dol, malaltia, conflicte, restructuració familiar, etc.)
 • Servei de Psicologia Forense (informes pericials en casos de separació- guarda i custòdia)
 • Tallers i xerrades participatius per a pares i mares sobre habilitats parentals, millora dels estils comunicatius, millora de la relació amb els fills, etc.
 • Tallers i xerrades a altres entitats o associacions (AMPA, Ajuntaments, escoles, etc.)
 • Formació sobre dinàmiques familiars

Es conceptualitza com un espai d’acompanyament terapèutic, que ofereix contenció atenció i intervenció psicològica tant de forma individualitzada com en grup, per a cada persona de l’unitat familiar, dirigit per especialistes de cada àmbit (individual d’adults, sistèmic i infantil).

A nivell més específic, des de l’Entitat conceptualitzem la família com el principal nucli educador que influeix enormement en el desenvolupament psicològic i social dels infants. És la primera escola on aprenem a sentir, a comunicar-nos i a interactuar amb els altres. També és on incorporem les creences, els prejudicis i les actitud que en ocasions mantenen les desigualtats socials i propicien els conflictes.

És important proporcionar un espai a les famílies on aquestes puguin ser acompanyades quan la situació familiar es complica o és conflictiva. Promoure canvis en aquest sistema familiar facilitarà la millora de les relacions i dinàmiques entre els membres. Per tal d’aconseguir-ho és imprescindible crear espais d’acompanyament on es treballi la comunicació i el coneixement mutu, per tal d’anar poc a poc modificant les interaccions i construir un clima emocional positiu per a tots els membres de la família.

En tots els casos es partirà d’una acurada detecció i avaluació del context i dinàmica familiar per tal de planificar el pla de treball necessari en cada cas des d’un abordatge integral.

BENEFICIARIS/ES:

Podran accedir al servei famílies amb qualsevol tipus d’estructura familiar (monoparentals, tradicionals, reconstruïda, etc) que es vegin afectades per una dinàmica familiar disruptiva o tinguin una problemàtica que requereixi ser atesa i orientada (conflictes de parella que impliquen als menors, dificultats en el règim de visites, dificultats en la parentalitat, etc.).

No només és donarà atenció als pares i mares, sinó també als menors implicats en el nucli familiar, donat que l’objectiu és fer una atenció el màxim d’integral possible.

L’accés pot ser directe o a través de serveis socials, escola o l’equip d’atenció primària corresponent. En aquest darrer cas, s’estableix com a requisit la voluntarietat de la família i l’interés per la millora o canvi de la situació.

Hi poden accedir també les famílies que ja estiguin participant en altres programes de l’entitat, Programa d’Assessorament i Tractament Psicològic (PAT-P) i el Programa d’Acompanyament i Suport Escolar, mitjançant la derivació del professional de referència dels altres programes.

Comparteix-nos
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.