Programa de suport i acompanyament a l’escolaritat

TERRITORI: El Papiol (Baix Llobregat)

TEMPORALITZACIÓ: curs escolar

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: Infància, família i escola

PRESENTACIÓ:

Un espai on les famílies poden trobar el suport que necessiten per poder ajudar als seus fills/es a millorar el rendiment escolar i la consolidació de les competències bàsiques, transversals i curriculars que li corresponen per curs acadèmic.

rendiment escolar i la consolidació de les competències bàsiques, transversals i curriculars que li corresponen per curs acadèmic.

OBJECTIUS:

L’objectiu general del programa és la millora del rendiment escolar dels estudiants de primària i secundària.

I els objectius específics són:

 • Detectar i atendre les necessitats que puguin presentar les famílies, tent els pares, les mares com els fills/es
 • Crear espais d’aprenentatge familiar conjunt
 • Promoure la millora del rendiment educatiu dels participants i del funcionament intern de la família
 • Promoure la cultura de l’esforç
 • Donar eines als pares per potenciar les capacitats i recursos dels seus fills/es, buscant treure el màxim rendiment als aprenentatges que obtenen a l’escola
 • Donar sentita als aprenentatges i als procediments que des de l’escola obtenen

ELS SERVEIS:

L’assoliment dels objectius definits ve donat per l’existència dels següents serveis inclosos dins de la millora de l’escolaritat dels nens/es i nois/es, que són els següents:

 • AULA DE SUPORT ESCOLAR. En grups reduïts reforçaran la matèria que se’ls dóna a l’escola, treballaran els hàbits i tècniques d’estudi, preparar exàmens, etc S’agruparan per edats, reforçant el treball cooperatiu i es partirà d’un anàlisis previ de necessitats/mancances i competències. Als pares se’ls ofereix un espai on poder resoldre dubtes, així com reunions i informes trimestrals sobre l’evolució del seu fill/a.
 • SERVEI DE LOGOPEDIA, pensat com una atenció específica i complementària al suport escolar en infants i joves amb els qual s’hagi de fer un diagnòstic i un treball més concret. La demanda pot ser realitzada per l’escola, des d’un servei més específic o des de la pròpia família. Es combinarà treball grupal amb sessions individuals, segon el pla individual plantejat arran del diagnòstic.
 • REEDUCACIÓ, dissenyat per detectar problemàtiques tipus TDAH, etc. S’elaboraran plans de treball individualitzats i es realitzaran tallers específics d’habilitats i tècniques d’estudi, mètodes de concentració per millorar el rendiment escolar i treballar les problematiques que puguin estar incidint.
 • ACOMPANYAMENT I ORIENTACIÓ FAMILIAR. Es faran tallers per pares i fills que tenen per objectiu treballar conjuntament la dinàmica familiar que es crea al voltant de l’estudi i l’afrontament de la tasca escolar. Pares i mares tindran l’oportunitat per adquirir eines i estratègies que permetin millorar el rendiment escolar. Es faran sessions per nuclis familiar i sessions grupals, segons les necessitats,

L’eix central serà la cultura de l’esforç, un tema del qual actualment es parla com quelcom que s’ha perdut o s’ha desdibuixat. L’èxit no s’aconsegueix exclusivament amb l’esforç, però si que aquest és un requisit indispensable. Els infants han d’aprendre des de petits que cal tenir metes i lluitar per aconseguir-les, que en aquesta societat ningú regala res. S’ha de despertar la il·lusió per dia a dia créixer i aportar a la societat, no essent un agent passiu.

Millorar el rendiment educatiu és un requisit indispensable del projecte, però també transmetre valors i potenciar allò que ens fa agents actius de la societat i ens dóna reconeixement per allò que s’ha fet i com s’ha fet. Sempre en clau positiva, no reiterant les mancances sinó millorar-les, donant visibilitat als trets rellevants de la persona. En definitiva, es tracta d’aprendre a gaudir dels aprenentatges i el creixement i de transmetre que aprendre és quelcom bo i positiu, ajudant-los a aprendre i divertir-se, veure allò que té de màgic adquirir nous coneixements.

BENEFICIARIS/ES:

Podran accedir-hi famílies amb fills/es que estiguin cursant qualsevol curs de l’educació primària o de l’educació secundària obligatòria.

L’accés podrà ser directe o a través de serveis socials, l’escola o l’equip d’atenció primària corresponent, essent un requisit indispensable la voluntarietat i l’interés de la família per la millora o canvi de la situació.

 

GDE Error: Unable to load requested profile.
Comparteix-nos
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • PDF

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.